Stresslinjen

9788799662494Stress og stressrelaterede sygdomme koster samfundet milliarder. Derudover koster det menneskelig livskvalitet i et omfang, vi ikke har set før. Netop derfor er der stærkt brug for psykoterapeuter, der kan hjælpe de mennesker, der er ramt af stress, udbrændthed og depressioner.

Vores arbejde med stressterapi er baseret på, hvad vores selvfølelse og vores oplevelse af identitet betyder både for stressens former og fremtrædelsesformer for os som mennesker. Eksempelvis er forskellige sider af personligheden, så som den lidt for flinke, den perfektionistiske, den selvkritiske, den stræbsomme og den ambitiøse, tit involveret, når vi bliver stressede. Vores erfaring er, at vi aldrig helt får brudt med stressmønstre, med mindre vi får brudt ud af den slags stressfremkaldende roller i vores liv. Derfor vil arbejdet med forskellige personlighedssider indgå som en væsentlig del af alle tre moduler på linjen.

 

Modul 1: Stress og krop

På dette modul arbejder vi med udredning og håndtering af de stressrelaterede kropssymptomer. Du lærer at kategorisere stresssymptomer samt arbejde med forskellige definitioner og niveauer af stress.

Vi arbejder med de fysiologiske og neurologiske effekter af stress i sammenhæng med de psykiske, sociale og samfundsmæssige faktorer. Når vi stresses, reagerer vi følelsesmæssigt, men samtidig og parallelt igangsættes en lang række neurofysiologiske reaktioner i kroppen. Fastholdes vi i stressen, har det på længere sigt store konsekvenser for både psyke og krop – og så er det at stressen bliver farlig og sundhedsskadelig. Man taler så om kronisk stress eller stress som en tilstand.

Personligt vil du få mulighed for at genkende de fysiske og psykiske stresssymptomer, få lejlighed til at udforske, hvad der personligt stresser dig, og øve dig i teknikker, der kan afspænde dit system både psykisk og fysisk. Du vil få erfaring med en række konkrete stressreducerende kropsøvelser, som giver mulighed for at skabe en bedre energibalancering, så velvære og overskud bliver en del af din hverdag.

 

Modul 2: Stress og sind

På dette modul arbejder vi med identitetskriser og stress. Mange klienter fortæller senere i deres liv med stor taknemmelighed om det liv, de har fået, takket være den identitetskrise, som stress bragte dem ud i.

Du lærer, hvordan du ved hjælp af effektive kognitive ID-værktøjer kan hjælpe dine klienter med at slippe ud af hamsterhjulet, hvor smertefuld identifikation har sejret alt for længe og medført stress. Vi arbejder med bevidstgørelse og mønsterbrydning i forhold til de mentale konstruktioner, som skaber stress.

På holdet vil vi arbejde sammen om at genkende forskellige stressrelaterede former af personligheden, og deres måder at tænke på. Vi vil erfare, at vi ikke er alene om at have disse tankemønstre. Vi undersøger samspilsmønstre, der er stressfremkaldende, og ser på, hvordan vi kan kommunikere og relatere til hinanden, så vi mindsker eller helt undgår stress.

Personligt vil du på dette modul stifte dybere bekendtskab med de holdninger, mønstre og overbevisninger, som er hæmmende for udfoldelsen af dine unikke kvaliteter, og som dermed kan skabe stress i dit system. Du vil, ved aktivt at arbejde med dem, blive bedre rustet til at arbejde i feltet på en måde, der gør, at du ikke selv rammes af stress.

 

Modul 3: Stress og sjæl

Erfaring og forskning viser, at muligheden for udvikling af vores identitet er mest effektiv, når kombinationen af terapi og meditation er til stede. Vi vil derfor på dette modul arbejde med essensøvelser i relation til stress.

Fagligt vil du lære, hvordan du som psykoterapeut kan arbejde med moderne åbne mennesker, der ønsker at profitere af en lang række forskellige øvelser fra de oprindelige traditioner.  Vi vil arbejde med temaet omkring etablering af praksis som en mulighed for den stressramte klient, og etik vil være en del af undervisningen.

Vi vil i gruppen arbejde med, hvordan det at praktisere i fællesskab, skaber et meget stærkere felt, og du vil erfare, hvordan dette felt aktivt kan hele ubalancer i dit system.

Personligt vil du få chancen for at opdage din egen stilhed i orkanens øje og således mærke, hvad en dybere kontakt til din inderste væren kan betyde for din evne til at rumme pres, forandringer og uforudsete hændelser.