Kærlighed & seksualitetslinjen

9788793172005På kærlighed & seksualitetslinjen får du terapeutiske kompetencer til at arbejde individuelt med de mange mennesker som søger støtte og inspiration til disse enormt vigtige livstemaer. Uanset om du arbejder med klienter som er single eller i et forhold er det særdeles vigtigt at du som psykoterapeut har værktøjer til at arbejde med kærlighed og seksualitet. Det er vores erfaring at der stort set ikke findes klientforløb som ikke forholder sig til netop disse livsområder.

På linjen her får du således redskaber til at arbejde med de kriser og udfordringer der tilhører livet med kærlighed og seksualitet. Vi arbejder her bl.a. med senfølgerne af seksuelle overgreb og tilknytningstraumers betydning for livet med kærlighed og seksualitet. Du vil desuden få erfaring med at genkende særligt de mange tegn på klassiske parforholdskriser som opstår med baggrund i biografiske forhold. Vi vil arbejde med konkrete tiltag, metoder og værktøjer som løser op for netop disse tilsyneladende gordiske knuder. Du vil endvidere blive klædt på til at arbejde med dybere tilgivelsesprocesser i forhold til de gensidige maskuline og feminine temaer. Du vil også gennem drømmearbejde lære at være opmærksom på hvordan disse maskuline og feminine kræfter bevæger sig i den enkeltes psyke. Endelig vil du få indblik i tantriske tiltag og erotikkens skjulte dimensioner idet vi får flere og flere klienter der også efterspørger inspiration på netop disse livsområder. Intentionen med vores arbejde er at bevæge klienter fra kriser og konflikter og hen imod et mere modent og levende samliv.

Med udgangspunkt i dine egne erfaringer med kærlighed og seksualitet arbejder vi med både den personlige og subjektive sandhed, og med den sandhed og de fælles værdier vi deler med en partner. Vi afprøver spændende øvelser og metoder på os selv og i vores eget partnerskab. Vi forholder os selvfølgelig også til vi’ets sammenhæng med det større perspektiv i verden.

Du vil lære, hvordan du spejler klienter i at bringe større visdom og medfølelse med ind i deres konflikter, og hvordan du hjælper og støtter dem i at vælge de konflikter,  som betyder noget. Samtidig trænes du i at styrke klienter til at give slip på de smålige, unødvendige og jeg-styrede konflikter i forholdet.

 

Modul 1: Dansen med seksualitet

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med temaet seksualitet. Fra et professionelt psykoterapeutisk perspektiv bliver du klædt på til at arbejde med klienters mangfoldige og varierende seksualitetstemaer.

Seksualiteten er kroppens domæne, og du lærer hvordan du med fordel kan inddrage non-verbale øvelser i dit arbejde med klienter som gerne vil arbejde med at genskabe intimitet og sund sammensmeltning. Du vil også lære hvordan du arbejder med klienter der er ramt af senfølgerne fra seksuelle og fysiske overgreb samt tilknytningstraumers betydning for det voksne kærlighedsliv.

Fagligt vil vi desuden arbejde med, hvad det vil sige at være mand eller kvinde som type, og se nærmere på den indflydelse og betydning, som de biologiske forskelle har for kønnene.

I gruppen vil vi gøre brug af den samlede livserfaring i forhold til kærlighed og seksualitet. Mangfoldigheden er en gevinst, og der findes ikke facitlister i dette spændende arbejde. Vi trækker derfor den samlede sum af erfaringer frem i vores fælles bevidsthed gennem gensidig og respektfuld udveksling. I gruppen kommer vi desuden til at arbejde med dans.

Personligt kan der her på modulet hentes masser af inspiration gennem både teori og praksisøvelser. Du vil få mulighed for at få erfaring med en række fascinerende øvelser, der har til formål at hjælpe, støtte og inspirere klienter med deres seksualitet.

 

Modul 2: Kærlighed og konflikt

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med konflikter. Vi vil have et særligt fokus på sindenes fascinerende dynamik og deres ofte konfliktskabende indflydelse på parforhold. Vi vil arbejde med en række mønsterafbrydende værktøjer i forbindelse med projektioner, skygge og andet biografisk materiale.

Du vil også blive trænet i kognitive og systemiske metoder, således at du kan arbejde effektivt med individuelle klienter som ønsker hjælp til at bevæge sig ud af de klassiske parforholdsproblemer. Vi vil gennem vores arbejde lære at møde kriser i kærlighedslivet som en positiv faktor der indeholder et potentiale til ny gensidig respekt og endnu større kærlighed. Vi arbejder med tilgange til konflikthåndtering og vi arbejder med at vores klienter kan forløse og transformere parforholdets enorme potentiale.

Personligt kommer du til at opleve hvad disse læreprocesser kan berige dig med, og du vil få mulighed for at få bearbejdet dine egne konflikter og mærke deres potentiale.

 

Modul 3: Kærlighed, seksualitet og essens

Flere og flere par efterspørger terapi i forbindelse med udviklingen ind i det essentielle partnerskab. Fagligt åbner vi derfor på dette modul for arbejdet med dybere udvikling gennem kærlighed og seksualitet.

Du vil lære hvordan du som terapeut kan arbejde med dybere tilgivelsesprocesser med det formål at heale både maskuline og feminine problemstillinger. Desuden vil vi arbejde med at guide klienter som arbejder dybere med sig selv gennem kærlighed og seksualitet. Vi vil arbejde med øvelser, som vil åbne hjerteforbindelsen, på baggrund af en respektfuld grænsesætning. Vi vil her på modulet også arbejde med tantriske dimensioner og øvelser. Desuden arbejder vi med de kriser, udfordringer og vildfarelser, som også hører med til arbejdet på dette niveau.

I gruppen arbejder vi med de spontane oplevelser, og vi bruger de erfaringer der opstår i gruppen som læringseksempler.
Personligt vil du få mulighed for at opleve en række konkrete øvelser, som du kan tage med dig videre i din egen dybere udvikling med kærlighed og seksualitet.