Den Transpersonlige linje

9788793172098Det transpersonlige område – det der er større end personligheden, kontakten med vores dybeste væren – er ikke længere forbeholdt dem, der mediterer eller har anden spirituel praksis. Det får større og større vigtighed, når vi laver terapi med vore klienter.

For det første opdager mange mennesker, at det ikke længere er nok med den sidste nye model af… (bil, fladskærm, partner), men at der skal noget mere varigt til. For det andet oplever flere og flere besværligheder i det spirituelle, og en del får deciderede kriser, når de udvikler sig åndeligt. Det skal vi kunne møde.

På denne linje vil vi komme ind på forskellige måder at klarlægge og arbejde med sådanne kriser. Vi vil videreformidle metoder, der kan hjælpe fremtidige klienter i deres udvikling og afvikle deres kriser på en måde, så de går rigere ud, end de gik ind.

 

Modul 1: Den vågne krop

Fagligt arbejder vi med at møde vores klienters forventninger om professionel hjælp, når de kommer i terapi som følge af kriser i forbindelse med sjælens –  ellers meget positive – opvågningsproces.

Vi vil arbejde med afdækning af de ofte udfordrende kropsfornemmelser og kropsoplevelser, der er forbundet med åbninger ind i essensen.  Du vil på dette modul lære, hvilke behandlingsmetoder der egner sig bedst i forbindelse med de højenergetiske tilstande. Desuden vil vi arbejde med det sunde kropslige fundament, som er en nødvendighed for en sund vækst.

Vi vil i undervisningen arbejde gruppeterapeutisk i forhold til kropslige reaktioner. Det, der spontant opstår undervejs på modulet, giver os en direkte og nuanceret viden om, hvordan kroppen reagerer i forbindelse med transpersonlig udvikling.

Personligt vil du få mulighed for at arbejde med nogle af dine egne kropsfornemmelser og tilstandsoplevelser på modulet. Du vil desuden få inspiration til etablering eller udvikling af egen sund kropspraksis.

 

Modul 2: Spirituelle kriser

Desværre bliver mennesker af og til diagnosticeret med psykopatologiske træk af fagfolk som ikke har viden om dybere voksenudvikling og transpersonlig psykologi.

Vi vil på dette modul arbejde med de naturlige kriser, der hører med, når vi bevæger os ind i de transpersonlige niveauer, og arbejde med at normalisere disse kriser. Fagligt arbejder vi med at skelne den slags kriser fra deciderede psykopatologiske tilstande. Vi vil desuden arbejde med drømme som redskab i den transpersonlige udvikling.

I gruppen vil vi dele erfaringer med udvidelse, lys, kærlighed, Intuition, synkronicitet og mange andre såkaldt irrationelle oplevelser. Vi vil arbejde med de direkte erfaringer, der opstår, på baggrund af de øvelser vi laver.

Personligt vil du få mulighed for at åbne op for de transrationelle oplevelser fra dit eget liv og komme i en dybere kontakt med dine mere subtile sansninger.

 

Modul 3: Ind i essensen

På dette modul vil vi arbejde dybere ind i essensprocessen. Du vil både personligt erfare stadierne i processen og fagligt få konkrete værktøjer til at møde dine klienter i denne transformation fra ego til essens. Fagligt er processen gennembearbejdet igennem en lang årrække og giver et dybere fundament for arbejdet som psykoterapeut.

Selv om processen først og fremmest handler om at se indad, vil vi som hold erfare forskellige niveauer af vi’et gennem gruppeprocessen i løbet af de 4 dage.