Chok og Traumelinjen

9788793172241Igennem mange år har vi modtaget ønsker om mere undervisning i arbejdet med chok og traumer. Heldigvis kan vi nu med denne linje imødekomme behovet for både vores studerende og færdiguddannede ID-psykoterapeuter, som ønsker at arbejde med et af tidens mest efterspurgte emner blandt klienter og organisationer.

De tre moduler på chok-traumelinjen indeholder en række forskellige teknikker og metoder til at arbejde med klienter, der har chok og traumer i bagagen. Vi arbejder undervejs med velafprøvede og effektive kropsterapeutiske metoder samt specifikke kognitive metoder, som har til formål at hjælpe dine kommende klienter med at integrere chokerende eller traumatiserende oplevelser. Vi introducerer desuden metoder fra de gamle traditioner og arbejder med de transpersonlige tilstande, som mange oplever i forbindelse med chok og traumer.

 

Modul 1: Kroppens erfaring

Fagligt arbejder vi på dette modul med kroppens fascinerende og kreative kapacitet til at hele sig selv. Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut med en kropsterapeutisk tilgang blidt og nænsomt kan arbejde med heling af traumer.

Vi vil demonstrere metoderne og arbejde med en lang række konkrete og effektive værktøjer, som du efterfølgende kan anvende i dit terapeutiske arbejde. Neurologisk, fysiologisk og biologisk teori vil blive gennemgået, og med afsæt herfra arbejder vi med at aktivere kroppens mange naturlige og instinktive helbredelseskræfter.

Som gruppe vil vi via parallelprocesser følge med i demonstrationer og mærke den forløsende parasympatiske afspænding, som lægger sig rummet under helingsarbejdet. Gruppeterapeutiske fordele vil blive aktiveret og diskuteret i forhold til traumeheling.

Personligt vil du komme til at opleve effekten af dine værktøjer på din egen krop i form af afspænding og ro, og du vil få nogle uvurderlige øvelser til din egen udviklingsproces generelt.

 

Modul 2: Traumets fortællinger

Fagligt bygger vi ovenpå første modul og arbejder her på modulet videre med mentalisering og den neuroaffektive psykoterapi. Vi vil særligt arbejde med de relationelt baserede tilknytningstraumer i den forbindelse.

Idet tankemønstre i høj grad er med til at fastholde identifikationen med traumehistorien, har vi på dette modul også valgt at formidle nogle særdeles effektive kognitive værktøjer. Med specifikke metoder arbejder vi med at slippe identifikationen med traumehistorien, og du vil herigennem lære, hvordan du hjælper dine kommende eller nuværende klienter med at opleve frihed gennem dis-identifikation.

Som gruppe vil vi – igen via parallelprocesser – deltage i hinandens demonstrationer, og gruppeterapeutiske processer vil blive inddraget efter behov.

Personligt vil du få mulighed for en dybere genforhandling af dine egne tilknytningstemaer, og du vil desuden få mulighed for at mærke, hvordan din selvfølelse ændrer sig markant, når du slipper identifikationen med et traumespor i sindet.

 

Modul 3: Traume og hjerte

Det er interessant, at der ikke findes PTSD blandt munkene i Tibet, selv om de har været udsat for adskillige barske overgreb af det kinesiske overherredømme.

Fagligt arbejder vi derfor på dette modul med nogle af de kraftfulde og effektive værktøjer, som anvendes i de oprindelige kulturer til bearbejdning og forløsning af chok og traumer.  Du vil lære at arbejde med chok og traumer ved hjælp af begrebet tro, og du vil få en række forskellige metoder til dette, som vi mener hører til i værktøjskassen hos fremtidens psykoterapeut.

Vi vil arbejde med gruppens mangfoldighed inden for det åndelige, og bruge gruppen som eksempel til at demonstrere, hvordan forskelligheder både kan inspirere og blomstre sammen.

Personligt vil du få her på modulet komme til at arbejde med din egen essentielle fordybelsesproces i relation til chok og traumearbejde. Du vil få mulighed for at opleve den healende og lindrende støtte, der kan åbenbare sig gennem dette arbejde.