2. år Psykoterapeut Uddannelsen

id_grey_200pxTerapi i udvikling

På andet år går vi endnu dybere ind i din personlige udvikling. Det er et uddannelsesår, hvor vi arbejder med udforskning af seks hovedstadier i selvets udvikling. Vi ser nærmere på, hvordan de kommer til udtryk kropsligt og energetisk, og hvordan vi kan arbejde psykoterapeutisk med typiske temaer fra de forskellige udviklingsfaser i barndom og voksenliv.

 

id_logo-ikon_29pxModul 1: Det fysiske selv

Fagligt præsenteres integral dynamisk udviklingspsykologi, og det vækstperspektiv den indeholder i forhold til både krop, sind og sjæl. Vi vil arbejde med de vigtigste grundbegreber, og vi bliver godt klædt på til resten af andet år.

Fagligt arbejder vi desuden med udviklingsperioden i foster og spædbarnsperioden, hvor det fysiske selv dannes. Vi arbejder specifikt med de livstemaer, vi som voksne kan have med os fra dette udviklingstrin. Du vil lære, hvordan du arbejder med kropsterapeutiske øvelser som supplement til dine metoder fra første år. Undervisning i psykopatologi, bl.a. PTSD, indgår også i undervisningen på dette modul.

Som gruppe arbejder vi med at etablere os fra starten af det nye studieår. Gennem de praktiske øvelser lærer vi hinanden at kende på en anden måde end tidligere.

 

id_logo-ikon_29pxModul 2: Det følelsesmæssige selv

Fagligt arbejder vi med udviklingsstadiet fra ca. 8 måneder til 2,5 år og har fokus på udviklingen af det følelsesmæssige selv. Med afsæt i udviklingspsykologien omkring denne fase og inklusionen af hara-chakraet arbejder vi specifikt med de grænsedannelsestemaer, vi som voksne kan bære rundt på fra denne fase.

Du vil lære at arbejde i den terapeutiske relation med de følelsesmæssige temaer som opstår. Vi vil arbejde med en konkret metode der støtter integrationen af det følelsesmæssige selv samt øvelser der støtter udviklingen af vores sunde grænser og livsenergien i hara-chakraet. Vi arbejder med tegneterapeutiske værktøjer, visualisering, kropsarbejde og den relationelle forbindelse i samarbejdet med vores klienter.

Vi vil i gruppen undersøge erfaringerne med primære og sekundære følelser, og den baggrund der skaber vores følelsesmæssige forskelighed som voksne mennesker. Vi vil også give plads til at undersøge hara‐energien, bla gennem leg og dans.

Personligt vil du få mulighed for at kigge nærmere på dine egne temaer omkring autonomi og forening. Du vil gennem teori og praksis få inspiration, så du sundt kan forbinde disse drivkræfter i dit eget liv.

Vi arbejder med at lære at containe og rumme vores tidlige følelser gennem identifikation, dis‐identifikation og integration.

På modul 2 lærer du at kunne støtte din klient i at frigøre nutidens bindinger i fortidens mønstre, således at fremtiden kan leves kreativt med frihed og ansvarlighed.
Ud fra et integralt perspektiv vil vi fokusere på kroppen og psykens forbundethed og hjernen og sindets relation, samt på hvordan fortidens bindinger udspiller sig i nutidens relationelle samspil. Du vil i såvel teori som praksis endvidere tilegne dig viden om symbolske og arketypiske tilgange i terapien.

 

id_logo-ikon_29pxModul 3: Det kraftfulde selv

Fagligt arbejder vi på dette modul med udviklingsstadiet fra ca. 2 – 7 år og har fokus på jeg‐dannelsen og de temaer, som denne udviklingsfase kan medføre for den voksne. Vi vil specifikt på dette modul arbejde med den sunde voksenudvikling.

Du vil lære at arbejde terapeutisk med vrede og kraft gennem en lang række forskellige metoder. Med fokus i solarplexus-chakraet vil vi arbejde med transformation af vrede og integration af kraft. Desuden arbejder vi med forsvarsmekanismer og de psykopatologiske aspekter af de første 3 udviklingsstadier.

Som gruppe vil vi undersøge forholdet til vrede og kraft. Gennem gruppens erfaringer lærer vi om forsvarsmekanismer og ser eksempler på, hvordan vi arbejder med vrede og kraft.

Personligt får du mulighed for at undersøge dit eget forhold til din kraft og viljestyrke. Du får mulighed for selv at gå vejen og afprøve forskellige teknikker, som du efterfølgende kan få glæde af i dit eget liv.

 

id_logo-ikon_29pxModul 4: Det sociale selv

Fagligt arbejder vi på dette modul med udviklingsstadiet fra ca. 5‐13 år og de roller, vi som voksne har med os fra familie og skolemæssige sammenhænge i denne udviklingsperiode. Vi vil arbejde med flere terapeutisk kreative indgangsvinkler f.eks. psykodrama, kunstterapeutiske metoder og narrativ fortælling.

Du vil på dette modul lære, hvordan du arbejder med en systemisk tilgang til dine klienter. Vi vil desuden arbejde med hjerte-chakraet og de kvaliteter som det sunde hjerte har, når vi åbner os for verden.

Vi vil benytte os af gruppen, når vi arbejder med øvelserne, og vi vil få stor glæde af hinanden, når vi drager fordel af gruppedynamikken i flere af øvelserne.

Personligt får du mulighed for at få et dybere indblik i din biologiske opvækstfamilie, og de roller du har taget med dig derfra og ind i dit voksne liv.

 

id_logo-ikon_29pxModul 5: Det modne selv

Fagligt vil vi på dette modul arbejde med udviklingsstadiet fra ca. 12‐ 21 år og de eksistentielle temaer, som følger med dette trin hos unge og voksne. Vi vil begynde arbejdet med de eksistentielle kriser og temaer gennem en effektiv tidslinjemetode samt projektionsarbejde og tegnearbejde.

Vi vil desuden arbejde kognitivt‐systemisk med den fascinerende BIG‐Mind proces for at udnytte det kognitive potentiale i dette udviklingstrin. Vi vil på dette modul også arbejde med hals-chakraet som et vigtigt omdrejningspunkt for voksenudvikling

Vi vil bruge gruppen, hvad enten det er samhørighed eller kant, til at kaste lys over egoets karakter. BIG‐MIND er en gruppeproces. Sammen vil vi få mulighed for at frisætte energien.

Personligt vil du på dette modul få mulighed for at erfare, hvad det vil sige at slippe identifikationen med krop, følelser, tanker og roller. I stedet får du mulighed for at læne dig ind i et modent jeg, der ikke reagerer automatisk og ubevidst, men derimod mere kreativt og bevidst.

 

id_logo-ikon_29pxModul 6: Det integrale selv

Fagligt afslutter vi andet år med at arbejde med det integrale selv og udviklingsperioden fra 18 år og resten af livet. Vi vil arbejde med krop, sind, sjæl og skygge i forhold til den mere livslange udviklingsrejse, som flere og flere voksne klienter efterspørger terapeutisk hjælp til.

Fagligt arbejder vi med retreat‐aktiviteter som f.eks. yoga, mindfulness, dynamisk meditation, tegneøvelser, inquiry, rebirthing og sjælsaspektet af BIG‐MiIND processen. Vi vil desuden arbejde med en faglig samling og afrunding af de to første uddannelsesår.

Vi opfordrer til at benytte dette modul som et retreat og bestille overnatning på ID Academy, eller søge indkvartering på anden vis i nærheden af kursuscenteret. Du er selvfølgelig også velkommen til at overnatte hjemme, hvis du har det bedst med det. Vi ønsker på dette modul at give muligheden og rammerne for at energien kan bygge sig op henover dagene mens værensselvet får plads.

Vi vil som gruppe arbejde med et teamwork og et samarbejde mellem os alle, og der vil bl.a. være perioder i løbet af dagene, hvor vi vil være i stilhed.

Personligt vil du på dette modul få muligheden for at lære dig selv at kende uden indtagelse af kaffe, alkohol, slik, kage og cigaretter. Da der ikke er kaffe på modulet, har du måske brug for at trappe lidt ned på kaffemængden i dagene før modulet.