L=Lektioner T=Timer

Psyk.ModulerSupervisionEgenterapiFærdighedstræningKlinisk færdighedstræningStudievejledningPris
1. år158 L / 118 T 27 L / 20 T20 L / 15 T100 L / 75 T2,50 L / 2 T37.000 kr.
2. år158 L / 118 T 27 L / 20 T20 L / 15 T100 L / 75 T2,50 L / 2 T37.000 kr.
3. år158 L / 118 T 27 L / 20 T20 L / 15 T50 L / 37,5 T50 L / 37,5 T2,50 L / 2 T37.000 kr.
4. år:
Linje 179 L / 59 T16 L / 12 T10 L / 7,5 T25 L / 19 T25 L / 19 T1 L / 0,75 T18.500 kr.
Linje 279 L / 59 T16 L / 12 T10 L / 7,5 T25 L / 19 T25 L / 19 T1 L / 0,75 T18.500 kr.

  • Samlet antal lektioner/timer på uddannelsen: 1229 L / 922 T
  • Pris for uddannelsen (eksl. egenterapi og bøger): 148.000 kr

 

ID Psykoterapeut Uddannelsen er en 4. årig uddannelse, der består af tre basisår og et år med to valgfrie specialiserings linjefag. Hvert år indeholder 6 moduler à 4 undervisningsdage. Herudover er der krav om supervision, egenterapi, færdighedstræning på alle årene samt klienttræningsterapi på 3. og 4. år.

Inden du kan tilmelde dig uddannelsen skal du godkendes. Dette gøres ved at sende en ansøgning. Når du har sendt din ansøgning vil du blive kontaktet med henblik på en optagelsessamtale.

 

Vi er medlem og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

I januar 2004 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række vejledende kvalitetskriterier for indhold og struktur af private psykoterapeutuddannelser. Gruppen bestod af repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Danmarks Evalueringsinstitut. Kvalitetskriterierne blev godkendt af ministrene i 2004. I hvor høj grad vi lever op til disse kvalitetskrav evalueres hvert 4. år af Reflektor.