Hvordan bliver du optaget?

Optagelseskriterier

Optagelseskravene justeres løbende i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings optagelseskriterier. Det betyder, at du efter endt uddannelse på ID Academy har mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, hvis du ønsker medlemskab i den forening.

Hvis ikke du opfylder nogle af kravene i nedenstående 3 kvoter, så kontakt studievejlerne om muligheder for optagelse på ID Academy.

 

id_grey_200pxOptagelse via kvote 1

 


Du skal have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.
  • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Klik her for at ansøge om ordinær optagelse, kvote 1, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

 


 

id_grey_200pxOptagelse via kvote 2 – Hvis du har en anden grunduddannelse

 

 

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via kvote 2.

Du skal have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse, f.eks. en kandidatuddannelse eller professionsbachelor. Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller andre områder.
  • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.
    Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt- eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Klik her for at ansøge om optagelse på dispensation, kvote 2, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

 


 

id_grey_200pxOptagelse via kvote 3

 

 

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelor niveau, kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

Du skal have:

  • En grunduddannelse af mindst tre års varighed. Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet heilpraktiker, politibetjent, misbrugskonsulent, fængselsbetjent, skuespiller, frisør etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse.
  • Fem års erhvervserfaring, der kan sidestilles med et vist fagligt uddannelsesniveau, fra et lønnet fuldtidsjob med mellemmenneskelig kontakt.
  • Et etårigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Klik her for at ansøge om optagelse på dispensation, kvote 3, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Du skal være opmærksom på når du optages via kvote 3, og ønsker at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening, skal du gennem en individuel optagelsesproces hos Dansk Psykoterapeutforening.


 

Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser?

Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere. Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Da vores psykoterapeutuddannelse er baseret på et unikt koncept med specifikke teorier og metoder, og da de 4 år er et sammenhængende forløb, kan det være vanskeligt at springe ind på igangværende forløb. Og da vi har et stigende antal studerende fra andre psykoterapeutiske institutter, som ønsker at skifte til ID Academy’s psykoterapeutuddannelse, vil vi fremefter tilbyde egentlige merithold, så vi kan opdatere og færdiguddanne de nye merit-studerende, på den mest optimale måde.

Send en merit-ansøgning til ID Psykoterapeut Uddannelsen her: Ansøg om merit på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Certificerede ID coaches og master coaches har mulighed for at søge direkte ind på 2. år af psykoterapeutuddannelsen. Er din coachuddannelse ældre end 5 år fra certificeringsdatoen, kan du dog ikke søge om merit. Dette er gældende fra 1. juli 2018.