7 vinkler på psykoterapi

7 vinkler på psykoterapi

Indenfor ID psykoterapi illustrerer vi bl.a. psykoterapeutisk arbejde gennem en model, som vi kalder for ID-udviklingsspiralen. Indenfor ID psykoterapi er det vores erfaring, at vi i et psykoterapi-forløb eller en dybere selvudviklingsproces naturligt kommer i kontakt...
Integral dynamisk

Integral dynamisk

Hvor den første betydning af ID psykoterapi er “Identitets-orienteret psykoterapi”, er den anden betydning “integral” og “dynamisk” psykoterapi. Integraal betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle...