Identitets-orienteret

Psykoterapeut og psykoterapi

Den første betydning af ID psykoterapi er, at det er en “Identitets-orienteret psykoterapi”.

ID psykoterapi har bl.a. til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.

ID-terapi er en såkaldt integral psykoterapi, som bl.a. dokumenterer, at vi som mennesker hver især udvikler os forskelligt og i en vis grad uafhængigt indenfor en række udviklingsområder eller “udviklingslinier”, som vi også kalder det. For eksempel kan hhv. vores følelsesmæssige, vores sociale, moralske, kognitive, psykoseksuelle og identitetsmæssige udvikling befinde sig på forskellige niveauer.

Indenfor integral psykoterapi arbejder vi ud fra den erkendelse, at selvets udvikling, dvs. vores identitetsudvikling er det primære og helt afgørende område at sætte ind på, når vi arbejder terapeutisk med mennesker. Vores selvfølelse er helt afgørnde for både vores psykiske, sociale og fysiske trivsel og helbred.

Og selvfølelsen har mange aspekter og niveauer.

Vi kan f.eks. arbejde med vores:

Selvtillid,
som typisk er den mere eller mindre gode selvfølelse vi opnår igennem vores evner, færdigheder, udseende, status, præstationer, succes eller mangel på samme etc.

Selvværd,
som er den selvfølelse vi opnår ved at føle os værdifulde og betydningsfulde i forhold til andre, ikke mindst i forhold til dem vi holder af.

Selvrespekt,
som er den selvfølelse vi opnår, når vi har bestemte idealer og livsværdier, og vel at mærke føler at vi er i stand til at efterleve dem.

Essentielle, transpersonlige selvfølelse,
som er den selvfølelse vi oplever, når vi netop ikke længere primært er identificeret med vores præstationer, status, udseende, mere eller mindre lykkelige historie eller positive og negative selvbilleder, men i stedet er centreret i en helt enkel og umiddelbar oplevelse af “bare at være”.

ID psykoterapi er baseret på den erfaring, at vi forbedrer vores livskvalitet betragteligt, i takt med at vi genfinder og styrker kontakten med den dybere, oprindelige identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed.

I løbet af barndommen og opvæksten er vores medfødte oplevelse af “bare at være” blevet trængt i baggrunden af og erstattet med mere eller mindre begrænsende selvbilleder og sociale roller.

Indenfor ID psykoterapi er det vores erfaring, at vi først rigtigt opnår en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende roller og reaktionsmønstre, og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle “værens-kerne”.

Integral psykoterapi inkluderer både traditionel personlig psykoterapi og den nye og hurtigt voksende transpersonlig psykologi. Vi arbejder indenfor ID-terapi derfor indgående med transpersonel spiritualitet og bevidsthedsudvikling som en vigtig del af den praktiske psykoterapi.

Færdigheder

Indsendt den

14. marts 2016