Integral dynamisk

Hvor den første betydning af ID psykoterapi er “Identitets-orienteret psykoterapi”, er den anden betydning “integral” og “dynamisk” psykoterapi.

Integraal betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten. .

Det er vores erfaring indenfor ID psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra en overordnet integral teori, som både samler og anvender de bedste aspekter af flere forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder, i stedet for at lade os begrænse af en af de traditionelle terapeutiske retningers meget mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

På den 4-årige ID Psykoterapeut Uddannelse uddanner vi derfor de kommende psykoterapeuter til at være nuancerede og fleksible i deres forståelse af menneskelige problemer og udviklingsmuligheder, så de kan hjælpe flest muligt på den bedst mulige måde.

Forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger og skoler har igennem mere end hundrede år hver især fremhævet deres egen teori og metode som den bedste, og ofte har de kritiseret, nedgjort eller endda bekriget hinanden.

I dag går det op for flere og flere professionelle psykoterapeuter, at tilsyneladende forskellige eller endda ofte modstridende psykologiske teorier i virkeligheden supplerer hinanden og hver især bidrager med vigtige og uundværlige brikker til forståelsen af os som mennesker.

Hertil kommer, at de forskellige psykoterapi metoder, trods forskellige terminologier og kliniske “stilarter”, meget ofte benytter sig af de samme grundlæggende terapeutiske virkemidler og forandringsprincipper. Det er eksempelvis, hvad man indenfor den psykoterapeutiske forskning kalder for “de non-specifikke faktorer”.

Noget af det helt unikke ved ID psykoterapi er, at vi i stedet for blot at tage nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer eller blande flere mere eller mindre tilfældige psykoterapeutiske metoder sammen, arbejder indenfor en sammenhængende og dynamisk “integral” forståelsesramme, som sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige retninger indenfor psykoterapi.

Færdigheder

Indsendt den

12. september 2015