Hvorfor ID?

20 gode grunde til at vælge den 4-årige ID psykoterapeutuddannelse

Hvorfor skulle du netop vælge, at tage din psykoterapeutuddannelse på ID Academy? Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Her er bare 20 af dem:

1. Faglighed

Vi har på ID Academy et bredt lærerfakultet med nogle af Danmarks bedste psykoterapeuter, som hver især brænder for og er specialister i  netop de fag, de underviser i.
Det sikrer dig en inspirerende undervisning på et højt internationalt niveau i de forskellige psykoterapeutiske fag og discipliner.

2. Fællesskab

På ID Academy drager vi omsorg for hinanden. Som studerende  bliver du en del af et socialt og fagligt netværk, der både har fokus på at  udvikle hinandens sociale færdigheder, og  hele tiden at støtte  hinanden i at blive fagligt dygtigere.
– Og ja, så får du også nye venner for livet.

3. Personlig udvikling

På ID psykoterapeutuddannelsen har vi en helt særlig fokus på dig og din personlig udvikling. En psykoterapeuts egen modenhed og evne til at være nærværende og empatisk vil altid både være den største ressource og samtidigt det svageste led i et psykoterapeutisk behandlingsforløb. Derfor er uddannelsen også lagt an på, at du selv får foldet dine dybeste, unikke potentialer ud.

4. Balance

ID Academy har både i sit fokus og i sin pædagogik en meget fin  balance mellem det faglige, det sociale og det personlige, ligesom vi hele tiden sørger for, at der er en god ligevægt mellem teori og praksis på uddannelsen. Vi ser også uddannelsesholdets proces sammen som en dans, hvor vi forsøger at tage hensyn til både den enkelte deltagers og gruppens ønsker og behov.

5. Bredde

Vi har  på ID Academy tilrettelagt en psykoterapeutuddannelse, som fagligt og etisk klæder dig rigtig godt på til at kunne arbejde med et bredt udsnit af de typiske problemer, som almindelige mennesker tumler med i deres liv, og som dine kommende terapiklienter derfor vil opsøge dig  for at få løst.

6. Dybde

Dybden af psykoterapi handler ikke om, hvor mange  Kleenex, der bliver brugt pr. terapitime, eller om hvor meget vi roder rundt i den tidlige barndom. ID-psykoterapi inkluderer både tidlige og senere udviklingsstadier i terapien og drager omsorg for, at  mennesker ikke kun rydder op i fortiden, men også fortsat vokser som voksne og opnår en højere grad af modenhed og dybde.

7. Alsidighed

Hvis vi skal kunne hjælpe forskellige personlighedstyper og temperamenter, eller mennesker i forskellige livssituationer, aldre og livsfaser, viser både vores mangeårige kliniske erfaring og den nyeste psykologiske forskning, at vi må have et alsidigt repetoire af terapeutiske tilgange. Derfor lærer du hos os at arbejde kreativt med flere forskellige psykoterapeutiske metoder.

8. Sammenhæng

På ID psykoterapeutuddannelsen sikrer vi os hele tiden, at de  forskellige psykoterapeutiske tilgange også hænger forståelsesmæssigt sammen for dig. Vi har sat teorier og metoder fra forskellige terapeutiske traditioner ind i en overordnet  integral begrebsramme, så du forstår, hvordan de hænger sammen, og hvor de hver især har deres styrker og svagheder.

9. Indsigt

Ved fortløbende at “smage på din egen medicin”  gennem din egenterapi og egen personlige udvikling under uddannelsen, vokser din intuition og forståelse for andre mennesker, og i takt med at du også får nye færdigheder i at aflæse psykologiske temaer i dine klienters verbale kommunikation, kropssprog, tegninger og natlige drømme, bliver du bedre og bedre til at finde ind til sagens kerne og vælge de optimale terapeutiske løsninger.

10. Videnskabelighed

Den 4-årige psykoterapeutuddannelse på ID Academy er baseret på den nyeste psykologiske- og psykoterapeutiske forskning, så den er på forkant med de nyeste opdagelser om det menneskelige sind og de indre – og ydre vilkår, som præger vores psykiske og sociale trivsel.

11. Spiritualitet

ID psykoterapeutuddannelsen foregår i en ånd af noget, vi på ID Academy kalder for “den nye nordiske spiritualitet”, dvs. en, moderne, udogmatisk, jordnær, og fællesskabsorienteret tilgang til spiritualitet, der gør op med den ensidigt rationelt materialistiske måde at forstå os mennesker på, som præger både main stream psykologi og psykiatri.

12. Stilhed

En del af denne jordnære og livspraktiske spiritualitet består i sin enkelhed af meditativ fordybelse. Mindfulness og meditation er en del af den daglige undervisning, og det vil de fleste dage være den måde, vi starter dagen på.

13. Dynamik

På ID Academy får du en levende, oplevelsesorienteret psykoterapeutuddannelse med en dynamisk  og varieret undervisning, der indebærer teoretiske oplæg, dialoger og demonstrationer af terapeutiske metoder, gruppearbejde, kropslig udfoldelse med lejlighedsvis fysisk afspænding, dans, vejrtrækningsøvelser og andre former for bevægelse.

14. Helhed

Indenfor ID psykoterapi arbejder vi med at finde hele løsninger for hele  mennesker. Hvis vi vil hjælpe mennesker med at finde varige og bæredygtige løsninger på deres psykologiske og sociale udfordringer, er det vores erfaring, at vi må inddrage både den kropslige, den følelsesmæssige, mentale, sociale og åndelige dimension af vores klienters liv og på den måde  inkludere hele livet.

15. Æstetik

ID Psykoterapiuddannelserne både på Sjælland og i Jylland foregår i meget smukke rammer, der med deres enkelthed og æstetik understøtter både læring og personlig udvikling. Alle vores kursuscentre i både København, Køge og Aarhus udstråler ID med deres lyse, hyggelige og indbydende lokaler.

16. Valgfrihed

På ID Academy’s psykoterapeutuddannelse har du mulighed for at specialisere dig i de psykoterapeutiske discipliner, som interesserer dig mest.
Efter de første tre års psykoterapeutiske grunduddannelse  har du på 4. år mulighed for at vælge to liniefag  ud fra dine personlige ønsker og særlige  kompetencer.

17. Fleksibilitet

Fordi  ID Academy er en af Danmarks største psykoterapi-skoler, får du en masse fleksibilitet i forhold til at kunne samle mistet undervisning op på et andet hold, hvis du eksempelvis har været syg på tidspunktet for et modul eller er blevet kaldt på vagt i forbindelse med dit arbejde.

18. Kvalitet

Kvaliteten af ID Academy’s psykoterapeutuddannelse bliver hvert fjerde år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapiuddannelser fra 2004 af et uvildigt konsulentfirma, så du har en vis sikkerhed for, at vi leverer den kvalitet, du har krav på.

19. Anerkendelse

En psykoterapeut-certificering fra ID Academy – giver dig sammen med en relevant forudgående uddannelse og/eller erhvervserfaring mulighed for at blive optaget i  Dansk psykoterapeutforening, der er Danmarks mest anerkendte og respekterede organisation for professionel psykoterapi.

20. Bæredygtighed

På ID Academy får du en psykoterapeutuddannelse, der er baseret på den nyeste psykologiske viden, og som derfor også holder i fremtiden. Ikke alene det, – vi ønsker også at hjælpe dig med at omsætte din uddannelse som psykoterapeut til en bæredygtig karriere, hvor dit private og professionelle liv går op i en højere enhed, og hvor du derfor i dybeste forstand har dig selv med både på jobbet og i din fritid.

Men allervigtigst er det, at du vælger din psykoterapiuddannelse med både hjerte og forstand.
Vi vil derfor gerne invitere dig til at komme til informationsmøder og åbent hus-arrangementer, eller lav en aftale og kom på besøg, så du også kan fornemme stemningen, møde nogle af os osv.

Ansøg om optagelse på uddannelsen her.