Formål og visioner

metode05Formål

På ID Academy’s psykoterapeutuddannelse får du både teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne arbejde psykoterapeutisk med “almindelige” menneskers problemer. Det er altså ikke en uddannelse, som i sig selv vil klæde dig på til at arbejde med egentlige sindslidelser i psykopatologisk forstand.

 

Det er meget vigtigt for os, at dine kommende terapi-klienter er i trygge hænder hos dig, og det forudsætter at:

  • Du er er i stand til at vurdere, hvilke psykologiske problemstillinger, som ligger indenfor dit kompetenceområde, og hvilke der kræver henvisning til anden behandling.
  • Du er grundigt trænet i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde.
  • Du er fagligt blevet klædt rigtig godt på til at kunne hjælpe mennesker med en bred vifte af de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige og eksistentielle problemer.

Vi mener at det bedste bud på en terapiform, som er effektiv i forhold til de fleste af de problemer, som almindelige mennesker kommer i terapi med, er integrativ og integral psykoterapi. Dvs. en holistisk syntese af det bedste fra flere forskellige psykoterapeutiske retninger. Ingen psykoterapeutisk metode er den bedste til alle slags følelsesmæssige og sociale problemer.

Derfor tilbyder vi dig en integrativ og integral psykoterapeutuddannelse, som i stedet for at være begrænset af en enkelt psykoterapeutisk retnings teori og metode, giver dig de mest effektive terapeutiske redskaber fra flere forskellige retninger.

Det er altså vores målsætning at give dig en dybere psykologisk forståelse, end du ville opnå gennem en mere snæver psykoterapeutisk retnings teori. Og en større værktøjskasse med flere konkrete terapeutiske metoder, end en enkelt retning normalt ville give dig. Et af formålene med ID Psykoterapeut Uddannelsen er, at træne dig i de metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger, som har vist sig at være mest effektive til at hjælpe mennesker med at finde helhedsorienterede løsninger på forskellige typer af følelsesmæssige problemer.

Mere om formål og visioner

Du kan læse nærmere om ID Academy’s Formål og Visioner og hele ID’s Manifest på hovedsiden her: www.idacademy.dk