3. år litteratur

Terapi i praksis

Modul 1: Det terapeutiske rum

Litteratur:
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi” – Kapitel 9, 10
Irvin Yalom: ”Terapiens essens”

Forslag til supplerende litteratur:
Petruska Clarkson: “The Therapeutic Relationship”
Sverker Belin: ”Relation før metode”

 

Modul 2: Sundhed og psykoterapi

Litteratur:
Elliot S. Dacher: ”Integral Sundhed
Victor Acquista: ”Nye perspektiver på sundhed
Dave Asprey: “Bulletproof kuren

Forslag til supplerende litteratur:
Susanne Bilander: ”Din intelligente krop”
Ulla Rung Weeke: ”Når sygdom forløser”
Bruce Lipton: ”Intelligente celler”

 

Modul 3: Stop en halv og bliv mere hel

Litteratur:
Elliot S. Dacher: ”Integral Sundhed – vejen til menneskelig trivsel
John Dupuy: “Stop en halv og bliv mere hel
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 6 om Friheden og ansvar s. 229- 302; og kap. 8 om eksistentiel isolation s. 373- 414

Forslag til supplerende litteratur:
Paula Rose Henriksen: ”Myten om anoreksiens tynde krop”
Else Marie Simonsen: “Mærk Maden” fås på Livsappetit.dk
Finn Skåderud: ”Stærk/Svag”
Mary O´Malley: “Afhængighed”

 

Modul 4: Liv og samliv

Litteratur:
Martin Ucik: ”Kvinder – en manual for mænd”, kapitel 1-2-3-4-5 og 6, Forlaget I AM.
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap.7 om “Friheden og Vilje” s. 303 – 370; kap. 10 s. 441 – 486 om Meningsløsheden samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Pia Skogeman: ”Kvindelighed i vækst”

 

Modul 5: Smerte og transformation

Litteratur:
Marianne Davidsen Nielsen: ”Den nødvendige smerte”
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 1-5 om Indledningen og Døden s. 9 – 228, samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Marianne Davidsen-Nielsen: ”Blandt løver – at leve med en livstruende sygdom”
Stanislav Grof: ”Den indre rejse”-  Bind 2
Elisabeth Kübler-Ross: ”Døden og den døende”

 

Modul 6: Den stormfulde søgen efter sjælen

Litteratur:
Mark Forman: ”En guide til integral psykoterapi” – kapitel 4, 11
Itunes: ”En guide til integral psykoterapi”
Christina & Stanislav Grof: ”Den storfulde søgen efter sjælen
Irwin Yalom: Eksistentiel psykoterapi – kap. 9 om Eksistentiel isolation og psykoterapi s. 415-439; kap. 11 om Meningsløshed og psykoterapi s. 487 – 512 samt tidligere læste kapitler

Forslag til supplerende litteratur:
Roger Walsh mfl. : ”Menneskets transpersonlige dimensioner” – Spirituelle kriser sektion 6
Klaus Gormsen: ”Ekstasens Nødvendighed”
Stanislav Grof: “Den indre rejse”- Bind 1

 

BOGPAKKE, 3. ÅRGANG: (6 BØGER)

Følgende bøger er inkluderet i kursusprisen. Bøgerne vil af praktiske grunde først blive udleveret på modul 1. Vi håber på jeres forståelse herfor.

INTEGRAL SUNDHED

NYE PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED

BULLITPROOFKUREN

KVINDE – EN MANUAL FOR MÆND

STOP EN HALV OG BLIV MERE HEL

DEN STORMFULDE SØGEN EFTER SJÆLEN