Oversigt

1. år: Terapi i øjenhøjde

6 moduler a 4 dage plus egenterapi, færdighedstræning og supervision

“Hvis det eneste du har er en hammer, er der en frygtelig masse ting, 
som vil ligne søm”.
Mark Twain

Både børn og voksne udvikler sig gennem genkendelige og veldokumenterede psykologiske udviklingsstadier, og nyere forskning påviser, at forskellige psykoterapeutiske metoder og tilgange er mere eller mindre virkningsfulde til de forskellige stadier.

Derfor vil du allerede fra 1. år af ID Academy’s 4-årige psykoterapeutuddannelse blive grundigt introduceret til de forskellige udviklingsstadier og de psykoterapeutiske tilgange, som er mest effektive til at arbejde med mennesker, der befinder sig på de forskellige udviklingsstadier.

 

Modul 1: Følelser og fortrolighed.
Det første møde mellem psykoterapeut og klient

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du som psykoterapeut skaber tillid og kontakt med dine klienter og hjælper dem med at rumme og transformere svære og forbudte følelser.

 

Modul 2: Grænser og personlighed
Jeg-styrkende psykoterapi med unge og og umodne voksne

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du gennem jeg-styrkende psykoterapi hjælper unge og jeg-svage klienter med at forbedre deres selvtillid og selvværdsfølelse, og hvordan du styrker deres fornemmelse for egne og andres grænser.

 

Modul 3: Tanker og terapi
Kognitiv psykoterapi med voksne og modne unge

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du gennem en kognitiv tilgang til psykoterapi hjælper især voksne og modne unge klienter med at punktere selvbegrænsende og livshæmmende overbevisninger, så de kan få et mere konstruktivt og positivt syn på sig selv og verden.

 

Modul 4: Bedste ven med dine værste sider
Psykodynamisk terapi med modne voksne

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du kan hjælpe især modne voksne med at løse indre og ydre konflikter gennem et dynamisk psykoterapeutisk arbejde med både bevidste og ubevidste sider af deres personlighed.

 

Modul 5: Eksistens og essens
Eksistentiel og transpersonlig psykoterapi med modne voksne

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du som psykoterapeut kan hjælpe særligt modne voksne, der allerede har et velintegreret selv, med at finde ny mening og formål med deres liv gennem mere eksistentielle og transpersonlige tilgange til psykoterapi.

 

Modul 6: Typer i terapi
Om personlighedstypers betydning i psykoterapi

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du kan bruge Enneagrammet, en avanceret typologi til både at forstå dine klienter langt bedre, og til at hjælpe dine terapiklienter med at forstå og acceptere sig selv.

 

 

id_grey_200px2. år: Terapi i udvikling

6 moduler a 4 dage plus egenterapi, færdighedstræning og supervision:

“Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom”
Carl Gustav Jung

 

På 2. år af ID Academy’s 4-årige psykoterapeutuddannelse vil vi gå dybere ind i både helt tidlige og senere voksne udviklingsstadier og give dig kraftfulde psykoterapeutiske metoder og tilgange til at arbejde med de temaer i voksenlivet, som har deres oprindelse i de forskellige stadier.

 

Modul 1: Det fysiske selv
Krop, sanser og behovet for overlevelse

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med de helt tidlige stadier omkring fødslen og de første måneder af et barns liv, og de temaer omkring eksistensberettigelse, særlig sensitivitet og indre spaltning mellem hoved og krop, som kan stamme fra denne fase.

 

Modul 2: Det følelsesmæssige selv
Følelser, impulser og behovet for tryghed

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med temaer omkring tilknytning, afvisning og uopfyldte følelsesmæssige behov, som især har deres oprindelse i de første to leveår, og som i høj grad kan forstyrre vores relationer i voksenlivet, hvis vi ikke får dem bearbejdet.

 

Modul 3: Det mentale selv
Vilje, magt og behovet for sikkerhed

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med de temaer omkring undertrykte følelser af vrede, skam og skyld, som primært stammer fra den tidlige jeg-dannelse fra ca. 2-5 års alderen.

 

Modul 4: Det sociale selv
Roller, regler og behovet for at høre til

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan de indbyrdes roller og relationer i vores opvækstfamilie har  formet det sociale selv i ca. 5-7 års alderen, og hvordan du gennem kraftfulde psykoterapeutiske metoder kan bearbejde de aftryk, som opvæksten har sat på vores relationer i voksenlivet.

 

Modul 5: Det modne selv
Fornuft, sensitivitet og behovet for selvaktualisering

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med de identitetskriser, der ofte opstår i voksenalderen som en naturlig konsekvens af at selvet modnes og udvikler en ny evne til at reflektere over sig selv og sit liv.

 

Modul 6: Det integrale selv
Integritet, mening og behovet for selvtranscendens

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med de eksistentielle kriser, søgen efter mening og den spirituelle længsel, som meget ofte karakteriserer det integrale, dvs. det meget modne og velintegrerede selv.

 

 

id_grey_200px3. år: Terapi i praksis

6 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

På tredje år af ID Academy’s 4-årige psykoterapeutuddannelse begynder du at arbejde med eksterne klienter under supervision, og vi flytter nu fokus til nogle af de typiske temaer, som ofte er anledningen til, at almindelige mennesker opsøger en psykoterapeut.

 

Modul 1: Det terapeutiske rum
Om overblik og metodevalg i psykoteapi

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du tilrettelægger din psykoterapeutiske praksis, får overblik over et terapiforløb og bruger det, der sker i relationen mellem dig og dine terapiklienter som en vigtig information til at finde ind til sagens kerne.

 

Modul 2: Sundhed og psykoterapi
Om kroppens budskaber

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du kan bruge integral psykoterapi som en meget virkningsfuld metode til at arbejde på en helt ny og mere helhedsorienteret måde med sammenhængen mellem krop, sind, bevidsthed og sociale faktorer.

 

Modul 3: Stop en halv og bliv mere hel
Om psykoterapi og hverdagens små og store misbrug

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du kan arbejde integralt, dvs. helhedsorienteret på en ny og banebrydende måde med hverdagens afhængighed og misbrug.

 

Modul 4:  Liv og samliv
Om kærlighed, sex og psykoterapi

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du kan arbejde psykoterapeutisk med par- og seksualitetsproblemer ud fra en ny og integral forståelse af, hvordan både vores kærlighedsevne og seksualitet udvikler sig i naturlige stadier, og hvilken stor og hidtil overset betydning det har for samlivet og det intime samspil i et parforhold.

 

Modul 5: Smerte og transformation
Om tab, sorg og psykoterapi

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du gennem en empatisk og helhedsorienteret psykoterapi, der også accepterer og inkluderer den åndelige dimension af mennesker, kan hjælpe en terapiklient med at bearbejde tab og sorg.

 

Modul 6: Den stormfulde søgen efter sjælen
Om spirituelle kriser i psykoterapi

4 dage fra torsdag til søndag

Hvordan du effektivt kan hjælpe mennesker, der gennem euforiserende stoffer, intens seksualitet, chok og traumer eller for kraftige spirituelle teknikker har fået åbnet op for overvældende og skræmmende lag af bevidstheden.

 

 

id_grey_200px4. år: Særlige kompetencer i terapi

6 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

På fjerde år vælger du selv de liniefag, som interesserer dig mest. Du skal vælge 2 ud af de tilbudte linier men kan dog sagtens tilvælge flere, hvis du har lyst til det.

Hver linie består af 3 moduler a 4 dage over ca. et halvt år.

Liniefagene på fjerde år:

Parterapilinjen:
Om psykoterapeutisk arbejde med parforhold og seksualitet

3 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

Hvordan du arbejder psykoterapeutisk med parforholds- og seksualitetsproblemer.

Hvor vi på de foregående uddannelsesår primært har arbejdet med den enkelte klients par- og seksualitetsproblemer, flytter vi her fokus over på decideret parterapi.

 

Chok-traumelinjen (obligatorisk):
Om chok traumer og psykoterapi

3 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

Hvordan du gennem integral psykoterapi effektivt hjælper mennesker, der lider af posttraumatisk stress efter ulykker, overgreb, krigstraumer eller andre former for personlige tragedier med at få helet sårene og få livet tilbage igen.

 

Den transpersonlige linje:
Om kontakten med vores dybeste væren

3 moduler a 4 dage plus egenterapi, klinisk træning og supervision

Omhandler de kriser der opstår, når man udvikler sig åndeligt. Du får derved redskaber og erfaring til at kunne hjælpe fremtidige klienter med deres åndelige udvikling.