Hvordan bliver du optaget?

Optagelseskriterier

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, kan det måske være en hjælp at se på optagelseskriterierne. Der er tre kvoter. Den første er ordinær optagelse, og de to andre er to forskellige kvoter for optagelse på dispensation.

 

id_grey_200pxOrdinær optagelse, kvote 1

Hvis du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse af social, pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig karakter, kan du under bestemte forudsætninger blive optaget på ID psykoterapeut Uddannelsen under kvote 1.

Det gælder f.eks., hvis du er sygeplejerske, læge, tandlæge, pædagog, folkeskolelærer, gymnasielærer, psykolog, psykiater, fysio- eller ergoterapeut, kiropraktor eller lignende.

1. Du må have en mellemlang eller længere videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område af minimum 3 års varighed.

2. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger.
Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen.

3. Du skal have arbejdet indenfor dit fag i 3 år efter endt uddannelse, eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i minimum 3 år.
Det kunne f.eks. være indenfor undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har:

4. Anden erfaring
F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Klik her for at ansøge om ordinær optagelse, kvote 1, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

 


 

id_grey_200pxOptagelse på dispensation, kvote 2

Hvis ikke du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område men har en anden videregående uddannelse, kan du under bestemte forudsætninger søge optagelse på dispensation i kvote 2.
Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller andre områder.

1. Du må have en anden mellemlang eller længere videregående uddannelse, svarende til minimum professionsbachelor niveau.

2. Du skal ved opstarten på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier.
Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, Kurser ved universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et Kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi eller lignende.

3. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger.
Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen.

4. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har:

5. Anden erfaring
F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv.

Klik her for at ansøge om optagelse på dispensation, kvote 2, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

 


 

id_grey_200pxOptagelse på dispensation, kvote 3

Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du stadig under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation.

Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, addiction counseler, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer.

1. Du skal ved opstarten på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier.
Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, ID Practitioner Uddannelsen andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et Voksen pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller lignende (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb).

2. Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger.
Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen.

3. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har:

4. Anden erfaring
F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang.

5. Supplerende studieforløb

Du må forud for eller sideløbende med at du tager ID Psykoterapeut-uddannelsen, “opgradere” din uddannelse med nogle supplerende kursusforløb på en såkaldt højere læreanstalt som et seminarium, Den sociale højskole, Åbent universitet eller lignende.

Det kan være et intenst kursusforløb i psykologi, psykiatri, supervision etc.
Her er et par konkrete eksempler på studieforløb, som vi ville godkende:

Den sociale højskole

Supervision
1-årig supervisionsuddannelse 2008/2009
Tværfaglig 1-årig supervisionsuddannelse, som er en sammenkobling af de hidtidige supervisionskurser. Med supervisionsuddannelsen får du forudsætningerne for at påtage dig forskellige former for supervisionsopgaver – og andre opgaver indenfor tilgrænsende områder, eksempelvis vejledning, coaching eller mentoring.
Samtidig får du muligheden for at opkvalificere dig på såvel dine faglige som personlige kompetencer.
Du vil blive indført i teorier og afprøve praksis omkring så centrale emner som: Kreativt arbejde med en (supervisions)gruppe, skærpet faglighed omkring kommunikation samt blive udfordret på dit personlige lederskab.

Gruppemetode
Efteruddannelse over ½ år bygget op med 4 moduler og træningsdage. Grundig indsigt, viden og træning i teori og praksis i gruppemetode i det socialfaglige arbejde.

Klik her for at ansøge om optagelse på dispensation, kvote 3, på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

 


 

Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser?

Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere. Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Da vores psykoterapeutuddannelse er baseret på et unikt koncept med specifikke teorier og metoder, og da de 4 år er et sammenhængende forløb, kan det være vanskeligt at springe ind på igangværende forløb. Og da vi har et stigende antal studerende fra andre psykoterapeutiske institutter, som ønsker at skifte til ID Academy’s psykoterapeutuddannelse, vil vi fremefter tilbyde egentlige merithold, så vi kan opdatere og færdiguddanne de nye merit-studerende, på den mest optimale måde.

Send en merit-ansøgning til ID Psykoterapeut Uddannelsen her: Ansøg om merit på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Certificerede ID coaches fra ID Academy’s 2-årige coachuddannelse har mulighed for at søge direkte ind på 2. år af den ordinære psykoterapeutuddannelse. Er din coachuddannelse ældre end 5 år, skal du tage modulerne  ”Bedste ven med dine værste sider” og ”Fra eksistens til essens” på første år af psykoterapeutuddannelsen.  Dette kan gøres samtidig med, at du påbegynder psykoterapeutuddannelsen.